Sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas mówi, że przepisy dotyczące marihuany są przestarzałe

Nowa opinia sędziego Sądu Najwyższego Clarence’a Thomasa twierdzi, że przepisy dotyczące marihuany są przestarzałe. Pomimo obecnej legalizacji rekreacyjnej marihuany, rząd federalny stosuje podejście „pół do połowy” do konopi, co jest niezgodne z celem promowania bezpieczeństwa publicznego. Większość sędziowska twierdzi, że przepisy dotyczące marihuany są nieaktualne, ponieważ rząd federalny nie był w stanie konsekwentnie regulować tego narkotyku.

Argumentem argumentowanym przez Thomasa jest to, że federalne przepisy dotyczące marihuany są niezgodne z prawem stanowym, a obecne egzekwowanie tych przepisów jest niesprawiedliwe. W przeciwieństwie do polityki Stanów Zjednoczonych w zakresie wojny narkotykowej, biznes marihuany jest w dużym stopniu oparty na gotówce, co sprawia, że jest podatny na rabunki i inne przestępstwa. Co więcej, niedawny sondaż Pew Research wykazał, że sześćdziesiąt procent respondentów stwierdziło, że przepisy dotyczące marihuany powinny być ograniczone wyłącznie do użytku medycznego.

Sprawa Standing Akimbo nie miała czterech niezbędnych sędziów, a rząd musi jeszcze zdecydować, czy zmienić klasyfikację marihuany. Jednak nowa sprawa da Sądowi Najwyższemu nową okazję do unieważnienia federalnych przepisów dotyczących marihuany. To dobra wiadomość dla legalizacji marihuany, ale jest to również zła wiadomość dla przemysłu konopnego. Orzeczenie Sądu Najwyższego w toczącej się sprawie Akimbo przeciwko Kalifornii nie obejmowało wymaganych czterech sędziów, aby było to jednogłośne orzeczenie.

Orzeczenie z 2005 r. podtrzymujące federalne przepisy dotyczące marihuany ilustruje, w jaki sposób rosnący rozdźwięk między przepisami stanowymi a federalnymi nadal jest problematyczny. Chociaż niektóre stany zalegalizowały marihuanę, rząd federalny nie zareagował komedie o marihuanie odpowiednio. Rząd nie ingerował w starania na szczeblu stanowym, aby go zalegalizować, a zatem nie ma podstaw, by ścigać każdego, kto przestrzega prawa. Ale jeśli stany są w stanie zalegalizować konopie indyjskie, spór prawdopodobnie będzie kontynuowany.

Orzeczenie ma miejsce w czasie, gdy rząd federalny nadal wysyła mieszane sygnały dotyczące przepisów dotyczących marihuany. Trudno określić, w jaki sposób zdecydować, które przepisy są najbardziej korzystne dla branży. Ci, którzy popierają legalizację, powinni zastanowić się nad wpływem tej decyzji na własne życie. Oprócz zmniejszenia prawnego ryzyka przestępczości, federalny zakaz używania marihuany powinien zostać złagodzony. Rząd powinien być odpowiedzialny za zapewnienie, że legalizacja leku jest skuteczna i bezpieczna.

Na dzień wydania ostatniej decyzji federalne przepisy dotyczące marihuany są nadal nielegalne we wszystkich 50 stanach. Jedynym wyjątkiem jest Kalifornia, która zalegalizowała rekreacyjną marihuanę w 2015 roku. Tymczasem Departament Sprawiedliwości USA zabronił sprzedaży marihuany we wszystkich stanach z wyjątkiem Kolorado. Oprócz tego rząd federalny ma miękką politykę wobec narkotyku, co nie stanowi problemu w Kolorado.

Według sądu, rząd federalny zezwolił na legalny rynek konopi indyjskich w Kolorado od 2005 roku. Pomimo faktu, że marihuana jest nadal nielegalna na mocy Ustawy o kontrolowanych substancjach, rząd federalny również wkroczył, aby pomóc państwowym programom marihuany medycznej. Decyzja ta umożliwi stanom tworzenie i prowadzenie własnych rynków, podczas gdy rząd federalny pozostaje na minusie. Chociaż sąd musi jeszcze orzec w tej kwestii, jasne jest, że sprawa ma znaczenie dla przyszłości przemysłu farmaceutycznego.

Konserwatywny sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas twierdzi, że federalne przepisy dotyczące marihuany mogą być przestarzałe. Mówi, że zakaz marihuany w USA jest przestarzały i nie ma już sensu. Zakaz marihuany w rządzie federalnym jest cheese xxl auto przestarzały i nie jest już potrzebny, ponieważ narkotyk stał się legalny w niektórych stanach. Obowiązujące przepisy stanowe są przestarzałe i należy je zmienić. Ponadto przepisy te są przestarzałe i nie leżą w najlepszym interesie kraju.

Federalne przepisy dotyczące marihuany mogą nie być jedynymi przestarzałymi przepisami. Obecnie rząd federalny nadal popiera marihuanę medyczną. Ale rekreacyjna marihuana jest legalna w 18 stanach, podczas gdy osiem jest w opozycji. Sąd Najwyższy podtrzymał federalne przepisy dotyczące posiadania marihuany w sprawie Raicha. Innymi słowy, jeśli nie ma państwowych przepisów dotyczących marihuany, to prawo jest nieaktualne.

Ekonomiczne implikacje legalizacji konopi

Dużo się mówiło o ekonomicznych konsekwencjach legalizacji marihuany, ale jak te konsekwencje wpływają na przyszłość tego narkotyku? Oto kilka kluczowych faktów, o których należy pamiętać. Po pierwsze, przemysł konopny wygeneruje w Stanach Zjednoczonych od 240 000 do 321 tys. pełnoetatowych miejsc pracy do 2020 r. To prawie tyle samo miejsc pracy, co zawodowi strażacy w tym kraju.

Przemysł konopny stworzy miejsca pracy w wielu różnych dziedzinach. Zawody te obejmują techników rolnictwa, techników nauk o żywności, techników chemików, operatorów maszyn do prażenia tytoniu oraz dozowników, pakowaczy i sortowników żywności. Inne zawody w branży konopi to inspektorzy żywności i napojów, personel zajmujący się frachtem i zapasami oraz personel zajmujący się pakowaniem. Te miejsca pracy mogą stwarzać wiele możliwości zatrudnienia, ale są również pełne potencjalnego wyzysku.

Legalizacja konopi może również stworzyć nowe miejsca pracy. Te miejsca pracy wspierałyby cele ruchu robotniczego w zakresie poprawy jakości pracy i podnoszenia płac. Podobnie federalna legalizacja marihuany może generować nowe dochody, zyski i miejsca pracy, co pomoże naprawić szkody spowodowane wojną narkotykową. Legalizacja daje również prawodawcom możliwość wdrażania polityki gospodarczej, która będzie wspierać dobrobyt pracowników. Korzyści z legalizacji dla obu stron debaty ostatecznie zajdą daleko w zakresie pomocy całemu społeczeństwu.

Chociaż marihuana jest nielegalna w innych jurysdykcjach, nadal jest powszechnie dostępna w Stanach Zjednoczonych. W Kolorado w styczniu 2015 r. otwarto tylko 85 sklepów detalicznych, a działało tam 270 licencjonowanych hodowców. Ten niedobór nasiona konopi cbd spowodował gwałtowny spadek cen hurtowych. Sklepy detaliczne są również zobowiązane do otwarcia co najmniej dziewięć miesięcy po pierwszym otwarciu, aby dostawcy marihuany mieli czas na zbudowanie zaopatrzenia przed sprzedażą.

W wyniku legalizacji daje to wyjątkową okazję dla USA do ukształtowania przemysłu konopnego. Budując struktury w przemyśle konopnym, rządy mogą naprawić szkody spowodowane kryminalizacją społeczności kolorowych, zwłaszcza społeczności czarnych i latynoskich. Na przykład ostatnie filmy o marihuanie federalne ustawy o legalizacji marihuany zawierają przepisy, które pozwalają na reinwestowanie zysków z zalegalizowanej marihuany w usługi społeczne. Obejmują one również środki zachęcające do przedsiębiorczości w branży konopi indyjskich przez osoby z przeszłością kryminalną.

Oznacza to, że jeśli legalizacja się powiedzie, pracownicy ci będą mieli wyższe płace niż niezrzeszeni odpowiednicy. Oznacza to, że związki mogą mieć znaczący wpływ na praktyki sektorowe i płace. Co więcej, jeśli związki będą w stanie się zorganizować, pracownicy zajmujący się konopiami będą mieli możliwość wynegocjowania lepszych wynagrodzeń i płac, a także podniesienia standardu życia, co zniechęci do uzwiązkowienia.

Aby zapobiec niszczeniu związków, firmy, które działają w zalegalizowanym przemyśle konopnym, muszą chronić prawa do rokowań zbiorowych swoich pracowników. Wiele państw już to umożliwiło, wymagając od tych przedsiębiorstw podpisania porozumienia o pokoju pracy. Dzięki temu pracownicy będą chronieni przed ingerencją pracodawcy i zapewnią im bezpieczną przyszłość. Państwo powinno również zapewnić wystarczające środki finansowe, aby stworzyć bezpieczne środowisko dla tych przedsiębiorstw i pracowników.

Naczelny chirurg obwinia brak badań nad marihuaną według statusu z Harmonogramu I

Chirurg Generalny obwinia brak badań nad marihuaną za jej status w Wykazie I. Jednak w tym argumencie jest coś więcej niż tylko brak badań. Według dr. Marka Rosenfelda, dyrektora generalnego ANANDA Scientific, substancja może mieć wiele korzyści leczniczych, a jednocześnie być bardzo opłacalna. Medyczne zastosowania konopi mają korzenie w Izraelu w latach 60., gdzie naukowcy po raz pierwszy badali jej chemię. Od tego czasu Izrael posiada rządowy program podawania medycznej marihuany. Izraelscy lekarze przyjęli jego stosowanie jako farmaceutycznej alternatywy.

Chirurg Generalny nie poparł szerszej reformy. Nie popierał opartej na nauce polityki redukcji szkód, takiej jak programy wymiany strzykawek, które ograniczałyby rozprzestrzenianie się niebezpiecznych chorób. Mimo to Adams cbd marihuany co to jest wykazał pewną elastyczność w swoim myśleniu, w tym na temat korzyści medycznych marihuany. Chociaż pozostaje sceptyczny, Adams ma doświadczenie w wykorzystywaniu badań opartych na dowodach do podejmowania decyzji.

Dr Carson i jego koledzy przeanalizowali dokumentację 108 pacjentów pediatrycznych z padaczką, aby sprawdzić, czy marihuana może pomóc tym dzieciom z padaczką. W badaniu wykorzystano związek z marihuany uprawa marihuany w polsce zwany kannabidiolem (CBD). Niektórzy rodzice kupowali olej w aptece z medyczną marihuaną i korzystały z niej ich dzieci. Jest to ta sama substancja stosowana w leczeniu padaczki i lęku.

Według raportu marihuana ma szeroki zakres skutków biologicznych i psychologicznych. Niektóre z tych efektów są szkodliwe dla mózgu i potencjalnie niebezpieczne. Ustalenia Publicznej Służby Zdrowia są poparte dwoma niezależnymi przeglądami oraz Światową Organizacją Zdrowia. Te odkrycia powinny zachęcić stany do usunięcia marihuany ze statusu z harmonogramu 1. Jeśli jednak nie ma badań, rząd powinien je zakazać.

Badanie kwestionuje również hipotezę meksykańską, zgodnie z którą marihuana została po raz pierwszy przywieziona do USA przez meksykańskich imigrantów, a zakaz marihuany był rasistowską próbą kryminalizacji pracowników-imigrantów. W rezultacie hipoteza meksykańska nie miała silnego poparcia w społeczeństwie amerykańskim początku XX wieku. Było to wynikiem wielu czynników. Na przykład imigracja z Meksyku doprowadziła do powszechnego używania marihuany wśród meksykańskich imigrantów. Imigranci ci mieli niższy status społeczny i polityczny, w wyniku czego uchwalono prawo, które ich chroniło.

Umieszczenie marihuany na liście Schedule I nie było przypadkowe. Często pierwsza runda federalnej prohibicji konopi była spowodowana jawnym rasizmem. Ustawa o podatkach Marihuana z 1937 r. ograniczała posiadanie do tych, którzy płacili podatki, i miała ograniczone zastosowanie przemysłowe i medyczne. Został ostatecznie usunięty z Farmakopei Stanów Zjednoczonych w 1942 roku. W rezultacie stał się lekiem objętym wysokimi ograniczeniami.

Chirurg generalny obwinia brak badań nad marihuaną w harmonogramie 1 Status

Przychodnie z konopiami zostały powiązane ze spadkiem śmiertelności związanej z opioidami. Jednak związek między rekreacyjnymi i medycznymi sklepami z konopiami indyjskimi a zmniejszeniem liczby zgonów spowodowanych przez opioidy jest niespójny. Naukowcy przyjrzeli się danym z 812 hrabstw w 23 stanach USA z legalnymi aptekami marihuany. Połączyli dane na poziomie hrabstwa i ustawodawstwo dotyczące marihuany na poziomie stanowym. Wyniki były mieszane, ale było jasne, że dostęp do legalnych sklepów z konopiami indyjskimi wiąże się z mniejszą liczbą zgonów związanych z opiatami.

Jak Kościół Mormonów odblokował medyczny garnek dla stanów głębokiej czerwieni?

Jeśli zastanawiałeś się, w jaki sposób kościół mormonów zmienił prawo stanowe, czytaj dalej. Były ustawodawca stanowy bronił kościoła, mówiąc, że otworzył drzwi do nowych terapii. Ale jeśli filmy o marihuanie nadal nie jesteś przekonany, rozważ szerszą koalicję stojącą za inicjatywą. Nie tylko kościół zmienia prawo. Niektórzy zamożni darczyńcy również połączyli siły z przeciwnikami tego środka.

Inicjatywa dotycząca medycznej marihuany w stanie Utah jest testem na stanowisko Kościoła Mormonów w sprawie marihuany. Po raz pierwszy Kościół oficjalnie zabrał głos w tej sprawie. Chociaż medyczna marihuana jest legalna w ponad dwudziestu stanach, nadal jest nielegalna na mocy prawa federalnego. Chociaż ta ustawa nie została uchwalona w stanie Utah, nie jest jeszcze skuteczna w zapobieganiu używaniu leku przez osoby z pewnymi schorzeniami.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przez lata walczył z nowymi przepisami dotyczącymi konopi w stanie Utah. Ale po sondażu, który pokazał, że opinia publiczna popiera medyczną marihuanę, kościół mormonów był głównym graczem zensation w pośredniczeniu w umowie, która doprowadziła do legalizacji w stanie. Ostatecznie Kościół zgodził się na kompromis, który wycofał szerszą procedurę głosowania dotyczącą medycznej marihuany, uchwaloną przez wyborców w 2018 roku.

Sonda Gaetza obejmuje spojrzenie na potencjalną korupcję publiczną w branży medycznej marihuany. Badanie przeprowadzone w więzieniu Death Valley powiązało legalizację medycznej marihuany ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych. Ale śledztwo Gaetza wykracza poza to, aby zbadać możliwą korupcję publiczną związaną z medyczną marihuaną. To tylko początek. Konieczne są dalsze dochodzenia i legalizacja. Jednak rola kościoła mormonów w debacie jest wciąż potężną siłą.

Niedawne spotkanie ustawodawców stanu Utah w Złotej Sali doprowadziło do zawarcia umowy, która zalegalizowałaby marihuanę medyczną dla pacjentów w stanie. Kościół LDS, który twierdzi, że ponad 60 procent ludności stanu Utah, pracował za kulisami, aby nie dopuścić do tego, by Propozycja 2 stała się prawem. Wzmocniło również sprzeciw wobec medycznej marihuany. Jeśli wyborcy z Utah zagłosują na medyczną marihuanę w listopadzie, Kościół LDS może być jednym z kluczowych graczy, którzy do tego doprowadzą.

Kalifornijski Sąd Najwyższy orzeka, że więźniowie mogą teraz posiadać marihuanę w swoich celach

Orzeczenie to zwycięstwo ruchu praw narkotykowych i stanu Kalifornia. Legalizacja marihuany przez wyborców w 2016 r. otworzyła system więzienny na większe zażywanie narkotyków, ale nadal nielegalne jest jej używanie lub palenie w więzieniu. Ale teraz więźniowie mogą teraz posiadać marihuanę w swoich więzieniach, o ile nie naruszają reguł więziennych. Decyzja jest zwycięstwem więźniów i ich rodzin, a legalizacja marihuany w Kalifornii powinna pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa więźniom.

Nowe prawo pozwala również osadzonym na posiadanie marihuany w więzieniu, jeśli mają stan uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Stany, w których stosowanie marihuany jest medycznie uzasadnione, obejmują raka, epilepsję, jaskrę, oporne na leczenie migreny auto blue amnesia oraz przewlekły ból i skurcze mięśni. Osobom z poważnym schorzeniem należy przepisać konopie indyjskie w celu leczenia tego schorzenia. Inne schorzenia, które mogą kwalifikować się do wypisywania recept na marihuanę, obejmują choroby terminalne.

Chociaż skazanie za przestępstwo jest ogromnym krokiem dla użytkowników marihuany, wciąż stwarza tysiące innych barier. Na przykład skazanie za przestępstwo może uniemożliwić posiadanie broni, a nawet adopcję dziecka. Może to również ograniczyć możliwość adopcji dziecka. Z tego powodu wiele stanów rozważa zreformowanie swoich przepisów dotyczących narkotyków, aby zalegalizować trawkę w więzieniu.

Orzeczenie sądu oznacza, że więźniowie z Kalifornii mogą teraz legalnie posiadać marihuanę w swoich celach więziennych. Sąd stwierdził, że zatwierdzenie środka nie jest konieczne. Argumenty państwa, że podważyłoby to kontrolę więzienną, zostały obalone. Orzeczenie oznacza, że posiadanie marihuany w więzieniu nadal może być karane – na przykład osadzonym można odmówić kredytów za dobre zachowanie. Nowe prawo może pomóc wyjaśnić wszelkie nieporozumienia dotyczące polityki dotyczącej marihuany w Kalifornii.

Więźniowie mogą teraz posiadać marihuanę w swoich celach więziennych, jeśli się do tego kwalifikują. Orzeczenie wpływa również na wyroki skazujące w inny sposób. Niektórzy ludzie nie mogą znaleźć pracy z powodu skazania za przestępstwo. Może również ograniczyć Twoją zdolność do adopcji dziecka. Jeśli twoje przestępstwo nie zostanie obalone, być może będziesz musiał spędzić resztę życia w więzieniu. Możesz nawet stracić dom.

Niedawny przypadek w Kalifornii dotyczy pięciu więźniów w więzieniach stanowych. Zostali skazani za przestępstwo związane z marihuaną. III Okręgowy Sąd Apelacyjny uchylił wyroki skazujące i orzekł, że marihuani posiadanie substancji nie jest już przestępstwem. Chociaż orzeczenie jest niepowodzeniem dla więźniów, pozwala ludziom na posiadanie marihuany w celach więziennych, jeśli mają uzasadnione schorzenia.

Pomimo orzeczenia marihuana nadal jest nielegalna dla więźniów w Kalifornii. Jednak w stanowych więzieniach nadal obowiązują przepisy zabraniające ludziom używania marihuany. Chociaż posiadanie marihuany w Kalifornii jest nielegalne, duży odsetek więźniów używa jej do celów medycznych. Podczas gdy rząd stanowy ma prawo ograniczać więźniom dostęp do narkotyków, zakazywanie ich przez funkcjonariuszy więziennych jest nielegalne.

Decyzja to zwycięstwo więźniów. Więźniowie mogą teraz posiadać marihuanę w swoich celach więziennych i nie mogą być oskarżeni o popełnienie przestępstwa. To orzeczenie następuje po tym, jak panel trzech sędziów odwrócił wyroki pięciu mężczyzn w Sacramento. Podczas gdy stanowy kodeks karny nadal kryminalizuje więźniów palących, spożywających lub spożywających marihuanę, to orzeczenie nie zabrania więźniom, którzy po prostu chcą mieć do niej dostęp.

Chociaż decyzja jest zwycięstwem więźniów, nadal istnieje wiele zamieszania wśród prawników i prokuratorów. Chociaż stanowy ustawodawca nie zdecydował, czy zezwoli na legalizację marihuany w więzieniach, nadal zezwala więźniom na używanie tego narkotyku w celach medycznych. W Kalifornii więźniowie mogą teraz używać konopi indyjskich w swoich celach więziennych, aby leczyć określone schorzenia. Mogą również używać rośliny do innych celów, w tym w przypadku ciąży, nieuleczalnej choroby lub nieuleczalnej choroby.

Przedawkowanie THC — czy w Stanach Zjednoczonych odnotowano pierwszą śmierć z powodu marihuany?

Podczas gdy arkusz informacyjny US Drug Enforcement Administration twierdzi, że nikt nie zmarł z powodu przedawkowania THC, National Institutes of Health twierdzi, że nie ma wystarczających dowodów, aby powiązać lek ze zgonami. Ale sprawa chłopca z Kolorado może zmienić opinię publiczną na temat legalizacji marihuany. Wyniki autopsji wykazały, że 11-miesięczny chłopiec miał zapalenie mięśnia sercowego, które skutkuje niewydolnością serca.

Dochodzenie koronera wykazało, że śmierć kobiety była prawdopodobnie spowodowana przedawkowaniem THC. Według Monteguta kobieta odparowała olej THC. marihuanas THC oznacza tetrahydrokannabinol, związek psychoaktywny w marihuanie. Ale koroner nie jest jeszcze pewien, czy młoda kobieta spożywała tylko THC.

Chociaż raport koronera opiera się na wynikach autopsji, wniosek koronera został zakwestionowany przez niektórych ekspertów. Ponad 250 milionów ludzi na całym świecie używa marihuany, a śmiertelność w tym przypadku wynosi jeden na 250 milionów. Ważne jest, aby zrozumieć możliwe przyczyny wrażliwości serca i mózgu na lek THC.

Chociaż sprawa została nagłośniona w marcu, w opisie przypadku wymieniono kilka czynników, które sprawiają, że raport jest podejrzany. Lekarze pracujący w regionalnym centrum kontroli zatruć uważają, że THC mogło uszkodzić mięsień sercowy dziecka. Jednak inni lekarze zakwestionowali raport, a ustalenia koronera zostały zakwestionowane przez innych lekarzy. Oprócz wrażliwości, raport ten nie precyzuje, czy THC zawarte w konopiach było przyczyną śmierci dziecka.

Chociaż przyczyna śmierci tego dziecka jest niejasna, w raporcie koronera brakuje również kluczowych informacji na temat toksyczności leku. Na przykład THC nie powoduje reakcji psychotycznych, ale łagodny endokannabinoid wywołuje stan umysłu. Wyniki tego badania wskazują, że THC nie jest toksyczne na wyższym poziomie niż ilość spożywana przez dorosłych.

Raport toksykologiczny pokazuje, że poziom THC we krwi kobiety wynosi 8,4 nanogramów na mililitr. Prawny limit jazdy pod wpływem marihuany w Kolorado wynosi pięć nanogramów na nasiona gelato mililitr. Jest to uważane za narażenie na wysokim poziomie. Przyczyna śmierci jest wciąż nieznana. Ale raport wskazuje, że lek mógł spowodować przedawkowanie u tej kobiety.

Ten przypadek jest jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych. Baza danych CDC WONDER rejestruje każdy akt zgonu złożony w Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2014. Liczba zgonów związanych z konopiami indyjskimi w 2014 r. wyniosła 430. Prawie jedna czwarta tych wezwań dotyczyła dzieci poniżej piątego roku życia. Chociaż nie ma konkretnych statystyk dotyczących przedawkowania THC, nadal nie jest niczym niezwykłym, że małe dziecko przypadkowo spożyje wysoko skoncentrowaną dawkę marihuany.

Chociaż przedawkowanie THC nie jest powszechne, nadal stanowi potencjalnie zagrażający życiu problem. Pomimo swojego statusu prawnego w Stanach Zjednoczonych, THC jest niezwykle trudne do przedawkowania. W 2016 roku w trzech badaniach porównano ostrą śmiertelną toksyczność kilku powszechnie nadużywanych leków. W konopiach śmiertelna dawka wynosiła 15 gramów, podczas gdy śmiertelna dawka alkoholu wynosiła około pięciu miligramów.

Niedawne przedawkowanie marihuany w Arizonie zostało powiązane z przedawkowaniem THC. Przedawkowanie THC wyniosło 330 miligramów. Średnia dawka THC marihuany to około 10 mg. W przeciwieństwie do mężczyzny, który zmarł, wstrzyknięto mu ponad 30-krotność tej ilości. Należy pamiętać, że przedawkowanie THC może spowodować śmierć.

Policja napada na sklepy z konopiami indyjskimi w całej Kanadzie po aresztowaniu księcia i księżnej Pot

Po aresztowaniu księcia i księżnej Pot, policja przeprowadza nalot na sklepy Cannabis Culture w całej Kanadzie. Franczyzobiorcy odmówili identyfikacji swoich właścicieli z obawy przed oskarżeniem. Dwie komedie o marihuanie siostry są twarzami marki Cannabis Culture, a policyjne naloty na ich sklepy były burzą śnieżną. Pomimo eskalacji działań policyjnych franczyzobiorcy i ich pracownicy nadal pracują w swoich sklepach.

„Książę i Księżniczka Pot” Marc i Jodie Emery zostali aresztowani. Para oskarżona o promowanie marihuany została aresztowana w środę wieczorem na lotnisku Pearson w Toronto. Policja skonfiskowała marihuanę, haszysz, różne ekstrakty z konopi, wagi cyfrowe i 1850 dolarów w kanadyjskiej walucie. Mimo aresztowania pary królewskiej naloty nie są związane ze śledztwem.

Zarzuty przeciwko Jodie i Marcowi Emerym wynikają z masowych rozpraw policyjnych. Para jest oskarżona o 15 zarzutów o dystrybucję marihuany, posiadanie artykułów spożywczych nasączonych konopiami indyjskimi i prowadzenie apteki z marihuaną. Aresztowania auto white widow outdoor są wynikiem masowej operacji policyjnej w Toronto zwanej Project Gator, która obejmowała 11 nakazów przeszukania i aresztowanie pięciu osób. Aresztowania następują po dużej rozprawie z aptekami marihuany w Toronto i innych miastach.

Naloty na sklepy Cannabis Culture nie są pierwszymi w Kanadzie. Policja w Toronto od dawna starannie wybiera nazwę dla głównych śledztw. Regularnie nazywa marihuanę „marihuaną”, a niektóre ze swoich największych rajdów nazwał „Project Bread Maker” i „Project Decepticon”. Policja w Toronto wybrała nawet kryptonim dla swojego głównego śledztwa w oparciu o wybór bohaterów komiksów przez podejrzanych. Wybór uchwytu do śledztwa jest zwykle decyzją podejmowaną przez prowadzącego śledztwo, ale czasami podwładni są proszeni o zasugerowanie czegoś.

Podczas gdy Crown Royal wielokrotnie odmawiał zezwolenia na działanie przychodni w Kanadzie, niesławny książę i księżna Pot zostali aresztowani i oskarżeni o handel narkotykami w Montrealu. Emery był wcześniej aresztowany za sprzedaż nasion marihuany i został skazany na cztery lata więzienia federalnego w USA w 2009 roku. Policja najechała teraz na wszystkie sklepy Cannabis Culture w całej Kanadzie.

Pomimo aresztowania następcy tronu i księżnej Pot, kanadyjscy producenci marihuany podobno przechowują 1,4 miliarda gramów i 2,4 miliona funtów marihuany. Wiele skonfiskowanych chwastów jest zepsutych przez czas i nie warto ich sprzedawać. Według strony internetowej Health Canada, trzej najwięksi producenci garnków w Kanadzie doświadczyli wartości udziałów, które po legalizacji wzrosły o ponad 200 procent.

Według RCMP podczas nalotu skonfiskowano ponad 65 kilogramów marihuany, 2,4 kilograma koncentratów konopi i ponad 250 000 dolarów w gotówce. Pomimo głośnego charakteru nalotu, przychodnie w Ottawie nadal działają. Podczas nalotu pracownicy innych przychodni zaoferowali swoje wsparcie Wrightom. Obaj mężczyźni cierpią na przewlekły ból pleców i używają marihuany do kontrolowania lęku.

Marihuana jest ryzykowna dla osób przyjmujących leki nasercowe

Wiele osób z chorobami serca używa marihuany, ale jej wpływ na zdrowie serca jest nadal kontrowersyjny. Kilka badań wykazało, że marihuana może wchodzić w interakcje z popularnymi lekami nasercowymi, takimi jak leki rozrzedzające krew i statyny, zmieniając ich działanie. Ten artykuł northern lights auto ma na celu wyjaśnienie potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem marihuany podczas przyjmowania niektórych leków nasercowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnych zagrożeniach związanych z używaniem marihuany przez osoby przyjmujące określone leki.

Badania wykazały, że palenie marihuany może zwiększać ryzyko udaru, skurczów tętnic wieńcowych i zapalenia tętnic. Marihuana może również zakłócać układ elektryczny serca i powodować nieprawidłowe rytmy, wywołując udar. Osoby przyjmujące zwykłe leki nasercowe i palące marihuanę są bardziej narażone na udar. W takim przypadku użytkownik marihuany medycznej powinien unikać tych leków lub przynajmniej ograniczyć ich stosowanie do niskich poziomów.

Użytkownicy marihuany mogą wykazywać senność, euforię i drażliwość. Test narkotykowy moczu może ujawnić kokainę lub marihuanę. Pacjenci mogą również mieć zapalenie spojówek lub nudności. Osoby używające marihuany powinny skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy te utrzymują się. Marihuana wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu u osób, które przyjmują zwykłe leki nasercowe.

Nowe badanie powiązało używanie marihuany ze zwiększonym ryzykiem zawału serca u osób, które przyjmują zwykłe leki nasercowe. Jednak istnieją ograniczone dane na temat interakcji marihuany z tymi lekami. Oprócz zagrożeń marihuana może zwiększać aktywność przepisanych leków. Osoby przyjmujące te leki powinny sprawdzić swoje leki u swoich lekarzy, aby uniknąć używania marihuany. Powinni również pamiętać, że marihuana może zwiększać ryzyko niewydolności serca, jeśli jest spożywana zbyt dużo.

Chociaż wpływ marihuany na pacjentów z przewlekłą chorobą serca jest niejasny, istnieje coraz więcej badań łączących używanie marihuany z problemami sercowo-naczyniowymi. W miarę jak marihuana rośnie w siłę, wzrasta również ryzyko zawału serca. Naukowcy są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem marihuany na układ krążenia i opracowują wytyczne dla lekarzy, aby monitorować swoich pacjentów pod kątem stosowania tego leku. Może to uniemożliwić pacjentom krzywdzenie siebie lub innych. Powinni również wnosić wkład w bieżące badania w tej dziedzinie.

Naukowcy szacują, że ponad 90 milionów Amerykanów przynajmniej raz w życiu użyło marihuany. W zeszłym roku zrobiło to około 39 milionów. DeFilippis i współpracownicy szacują, że obecnie około 2 miliony osób z chorobami układu krążenia używa marihuany. Co więc możemy zrobić z tym narastającym problemem? Musimy najpierw zrozumieć, dlaczego używanie marihuany jest ryzykownym narkotykiem dla osób przyjmujących zwykłe leki nasercowe. Pochodzi z roślin Cannabis indica i sativa. Jest wędzony w fajkach lub złączach. Inne sposoby spożywania to artykuły spożywcze i nalewki.

Aktywny składnik marihuany, 9-tetrahydrokannabinol (THC), bierze udział w szeregu zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ale dowody nie są solidne. Wyniki badań sugerują, że kannabinoidy mogą wchodzić w interakcje z wieloma powszechnymi lekami sercowo-naczyniowymi. Może to mieć znaczenie dla interakcji farmakologicznych i mechanizmów łączących używanie marihuany z ryzykiem sercowo-naczyniowym, jak również z praktycznymi rozważaniami związanymi ze stosowaniem marihuany w opiece klinicznej nad chorobami układu krążenia.

Palenie marihuany może wpływać na czynność nerek i metabolizm leków. Bez względu na formę zażywania marihuana musi być metabolizowana w organizmie. Oprócz ryzyka sercowo-naczyniowego osoby przyjmujące popularne leki nasercowe powinny również unikać używania konopi indyjskich, jeśli to możliwe. Może powodować komplikacje, a nawet zabijać ludzi. To może wydawać się zaskakujące, ale to prawda. Zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem jakichkolwiek produktów z konopi indyjskich.

Konopie indyjskie o dużej mocy są powiązane ze zwiększonym ryzykiem wypadków samochodowych, szczególnie wśród kierowców. Lek może pogorszyć czas reakcji kierowcy, powodując wypadki. Ponadto marihuana może spowolnić zdolność reagowania kanabidiol u marihuani na sytuacje wymagające szybkich decyzji. Osoby, które biorą silne produkty z konopi indyjskich, mogą również doświadczać halucynacji lub mistycznych myśli. Wysokie dawki produktów z konopi mogą nawet prowadzić do psychozy.

Trump mówi, że może zignorować medyczne zabezpieczenia marihuany przekazane przez Kongres

Prezydent Donald Trump podpisał w piątek dużą ustawę o finansowaniu federalnym, ale w oświadczeniu twierdzi, że zastrzega sobie prawo do zignorowania ochrony medycznej marihuany uchwalonej przez Kongres. Środek ma na celu ochronę stanowych przepisów dotyczących medycznej marihuany przed ingerencją federalną. Chociaż Trump obiecał chronić stany, które zalegalizowały marihuanę, administracja Trumpa okazała niechęć do tego.

Ta niechęć wynika z faktu, że prezydent nigdy publicznie nie ogłosił zamiaru zignorowania ustawy uchwalonej przez Kongres. Podczas gdy jego administracja wielokrotnie wyrażała zamiar przestrzegania stanowych przepisów dotyczących medycznej marihuany, on wielokrotnie odsuwał na bok jeźdźca medycznej marihuany i zamiast tego oświadczał, że nie będzie egzekwował prawa. Może to oznaczać, że rząd Stanów Zjednoczonych odchodzi od ochrony stanowych przepisów dotyczących marihuany medycznej.

W rezultacie stany muszą nadal chronić swoje przepisy dotyczące medycznej marihuany, ale prezydent Trump argumentował, że stany powinny mieć możliwość wdrażania własnych przepisów. Argument ten został powszechnie odrzucony przez ustawodawcę i nie jest jasne, czy prezydent spełni swoją groźbę. Nawet jeśli władza wykonawcza popiera ustawodawstwo federalne, musi on również przestrzegać stanowych przepisów dotyczących medycznej marihuany.

Chociaż władza wykonawcza nie może legalnie ignorować woli Kongresu, Trump powiedział, że będzie mógł to zrobić, jeśli uzna za stosowne. Pomimo obietnicy kampanii dotyczącej poszanowania praw stanów do legalizacji marihuany, administracja nie zrobiła wiele, aby egzekwować swoją politykę dotyczącą rośliny. Oczywiste jest również, że władza wykonawcza będzie nadal ignorować stanowe przepisy dotyczące medycznej marihuany.

Jednak w podpisanym oświadczeniu nie ma wzmianki, że zlekceważy wolę Kongresu. W rzeczywistości mówi tylko, że prawa stanów dotyczące medycznej marihuany muszą być przestrzegane. W swoim oświadczeniu nie wymienia auto thc haze żadnych konkretów. Oznacza to, że nie jest związany zasadami i przepisami innych państw. Rząd federalny może egzekwować stanowe przepisy dotyczące medycznej marihuany wobec użytkowników i dostawców marihuany.

W 2014 roku Kongres uchwalił poprawkę do budżetu, która uniemożliwia Departamentowi Sprawiedliwości blokowanie stanowych przepisów dotyczących medycznej marihuany. Ta poprawka musi być odnawiana co roku. Sąd Najwyższy potwierdził, że klauzula handlowa pozwala rządowi federalnemu zakazać produkcji i konsumpcji marihuany. Chociaż wielokrotnie poruszał się w tej sprawie, oświadczenie prezydenta zawiera jasne przesłanie: „Prezydent może lekceważyć przepisy dotyczące medycznej marihuany, jeśli chce”.

Pomimo obecnej legalizacji marihuany, prowadzenie biznesu w marihuanie jest nielegalne. Kilka stanów już zalegalizowało ten lek, a rząd federalny nie podjął jeszcze żadnych działań przeciwko niemu. Podpisując ustawę o wydatkach, rząd federalny ułatwia prowadzenie interesów z przemysłem konopnym. Należy również zauważyć, że stwierdził, że wspiera przemysł konopny i CBD.

W swoim oświadczeniu do podpisu mówi, że może zignorować wszelkie zabezpieczenia związane z medyczną marihuaną. Nie oznacza to, że ignoruje on ochronę przed medyczną marihuaną uchwaloną przez rząd federalny, ale oznacza to, że wierzy, historia marihuany w polsce że może je zlekceważyć. Nie jest jasne, czy prezydent podejmie działania przeciwko przemysłowi konopnemu. W chwili pisania tego tekstu nie ma planów uchylenia obowiązujących federalnych przepisów dotyczących medycznej marihuany.

Podpisanie oświadczenia niekoniecznie oznacza, że prezydent Trump rozpocznie rozprawę z marihuaną. Oznacza to po prostu, że prezydent wierzy, że może zignorować prawa uchwalone przez rząd federalny i zignoruje ochronę przed medyczną marihuaną. Chociaż nie jest to dobry znak dla branży, pokazuje, że nie chce on podejmować działań.

Marihuana Milestone otwiera pierwszy sklep z ziołami na Alasce

Firma Herbal Outfitters została otwarta w sobotę rano w Valdez na Alasce, przyciągając w kolejce ponad 250 klientów. Był to pierwszy sklep sprzedający marihuanę na Alasce po tym, jak w listopadzie wyborcy zatwierdzili jej rekreacyjne używanie. Decyzja wywołała krajową recesję gospodarczą i doprowadziła do tego, że rząd federalny skierował pieniądze na pomoc w przypadku katastrof do stanu. Przemysł naftowy jest również ważną częścią gospodarki w innych stanach, w tym w sąsiedniej Kanadzie.

Sklep Herbal Outfitters znajduje się w historycznym budynku w centrum miasta, który widział lepsze czasy. Wcześniej Herbal Outfitters był solarium i lodziarnią. Przed otwarciem był pierwszym oficjalnym bankiem w mieście. Teraz, po dwóch latach legalizacji marihuany, Herbal Outfitters ma sprzedawać ponad 10 odmian konopi. Oczekuje się, że miasto będzie pełne w sobotę, w dniu otwarcia pierwszego sklepu z marihuaną.

Otwarcie Herbal Outfitters w Valdez towarzyszy rosnącemu sprzeciwowi ze strony zaniepokojonych obywateli. Christy Franklin, właścicielka sąsiedniej Weathered Anchor, mówi, że otwarcie jest oznaką postępu. Jest jednak druga strona tej historii. Jest przeciwna biznesowi i złożyła petycję do miasta o zakaz komercyjnej marihuany w Valdez. Sklep znajduje się w centrum miasta, codziennie spacerują nastolatkowie i dorośli.

Herbal Outfitters był pierwszym sklepem, który został otwarty w mieście Valdez w sobotę. Został otwarty w południe 24 października, a dwa dni później Herbal Outfitters musiał walczyć ze sprzeciwem mieszkańców, którzy rozesłali petycję o zakazie komercyjnej marihuany w mieście. Ta petycja będzie w majowym głosowaniu miejskim i uniemożliwi Zielarzom otwarcie sklepu. Sklep ma 90 dni na zamknięcie przed przekazaniem petycji, co spowoduje zakaz w całym stanie.

W październiku rada miasta zatwierdziła pierwszy sklep z rekreacyjną marihuaną w Valdez. Sklep był pierwszym z dwóch, które zostały otwarte w tym stanie. Pomimo lokalizacji, wielu mieszkańców nadal nie akceptuje tego biznesu. Ratusz w Valdez złożył petycję o zakaz używania konopi indyjskich. W rezultacie sklep będzie miał 90 dni na zamknięcie.

Małe portowe miasto położone w środkowej Alasce, Valdez to malownicze miejsce z ośnieżonymi górami i populacją około 6000 osób. Sklep Herbal Outfitters znajduje się w szarym cementowym budynku, który wcześniej był pierwszym bankiem w mieście. Nazwa sklepu to poroże łosia, które jest częstym widokiem w regionie. Nic dziwnego, że ludzie w tym regionie chcą tego spróbować.

Herbal Outfitters to pierwszy sklep detaliczny z marihuaną na Alasce. Wkrótce zostanie otwartych kilka innych sklepów, w tym kawiarnia z konopiami indyjskimi w okolicy Anchorage. Czwarty sklep w Fairbanks planuje otwarcie white widow automatic feminizowane za około miesiąc. Herbal Outfitters jest punktem orientacyjnym w stanie, ponieważ jest to pierwszy sklep z ziołami w stanie. To pierwszy z wielu, które nastąpią. To krok w kierunku legalizacji w państwie.

Herbal Outfitters to pierwszy sklep z ziołami na Alasce. Otwarto w południe i na zewnątrz czekało ponad 250 osób. Jest to małe miasto portowe w środkowej Alasce, otoczone ośnieżonymi górami. Logo Herbal Outfitters przedstawia poroże łosia i liść marihuany. Trudno nie dostrzec łosia w imieniu kwiatu marihuany w logo sklepu.

Pierwszy sklep detaliczny z marihuaną na Alasce został otwarty w sobotę w Valdez. Jej drzwi były zamykane na noc, ale do południa na zewnątrz ustawiło się ponad 250 osób. Linia ciągnęła się marihuanę kilometrami. Linia ciągnęła się przez cały dzień, a klienci wciąż czekali na miejsce do zakupu zakładu. Firma jest jedną z pierwszych firm oferujących rekreacyjną marihuanę w stanie.